ONLINE SHOP

Po novom zakonu o oružju i municiji od 05.marta 2016. god. počela je obuka u rukovanju vatrenim oružjem.

Obuka se sprovodi u dva dana:

  • sreda         08h-15h (teoretski deo)
  • četvrtak     08h-15h (praktični deo)

                                                                                                 CENOVNIK OBUKE

                Vrsta oružja                                         Teoretski deo                                     Praktični deo                                  Ukupno

              Lovačka puška                                          3.000,00 RSD                                    3.000,00 RSD                               6.000,00 RSD

         Malokalibarska puška                                  3.000,00 RSD                                   3.000,00 RSD                               6.000,00 RSD

                   Pištolj                                                      3.000,00 RSD                                    5.000,00 RSD                               8.000,00 RSD

                 Revolver                                                    3.000,00 RSD                                   5.000,00 RSD                               8.000,00 RSD

             Lovački karabin                                          3.000,00 RSD                                   6.000,00 RSD                               9.000,00 RSD

           Automatska puška                                       3.000,00 RSD                                  12.000,00 RSD                             15.000,00 RSD

 

 23/11/2016